Login deelnemers

Nieuws

Nederland stemt in met verbod op neonics

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft laten weten dat Nederland vrijdag 27 april gaat instemmen met het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met werkzame stoffen uit de groep van de neonicotinoïden te beperken.

Schouten zegt dat de belangrijkste reden hiervoor is dat neonicotinoïden schadelijk zijn voor bijen en daarmee een gevaar vormen voor de biodiversiteit. Ze volgt hiermee het advies van de European Food Safety Authorithy (EFSA) en het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) op.

Het betreft een beperking op 3 stoffen: imidacloprid, lothianidin en thiamethoxam. Ze mogen geen van allen meer volvelds gebruik worden wanneer de Europese lidstaten vrijdag instemmen met het voorstel. De Europese Commissie stelde vorig jaar nog voor om het totale gebruik te verbieden, met uitzondering van kassen.

Stemming in Brussel
De Europese lidstaten stemmen vrijdag 27 april over de kwestie. Eerder werd al bekend dat Julia Klöckner, minister van Landbouw in Duitsland, ook instemt met een totaalverbod op neonicotinoïden. Schouten geeft aan dat ze zich bewust is van de impact op de agrarische ondernemers. Ze wil daarom in gesprek gaan om alternatieven te bespreken.

Het verbod kan ook fikse gevolgen hebben voor de suikerbietenteelt. Bij een verbod vallen boeren namelijk terug op bespuitingen om bladluizen te bestrijden die het bladvergelingsvirus overbrengen. Dat schijnt nog schadelijker te zijn voor de bestuivers.