Login deelnemers

Nieuws

EU stelt verbod op neonic uit tot 2018

Tijdens een vergadering van de Scopaff, het EU-comité voor plant, dier, voer en voedsel, is geen besluit genomen over de verlenging van het verbod op neonicotinoïden. Dit nieuwe verbod moet het huidige tijdelijke verbod vervangen.

Momenteel geldt een verbod op 3 neonicotinoïden, kortweg neonics genaamd, in de EU. Het gaat om thiamethoxam, clothianidine en imidacloprid die niet in bloeiende gewassen als koolzaad en zonnebloemen mogen worden gebruikt. Het tijdelijke verbod blijft voorlopig staan. De Europese Unie (EU) nam het besluit in 2013 om de bijensterfte een halt toe te roepen.

30-40

procent

minder bietenopbrengst bij gemis van neonics

Totaalverbod
Een van de mogelijkheden is een totaalverbod op neonic, waaronder suikerbieten. Volgens de Britse boeren belangenbehartiger NFU kost dit echter 30% tot 40% aan opbrengst. Bovendien zijn akkerbouwers dan verplicht om andere middelen als pyrethroïden in te zetten voor de gewasbescherming, waardoor resistentie op de loer ligt.

Voedselwaakhond EFSA, de European Food Safety Authority, gaat een nieuwe risicoanalyse uitvoeren om in kaart te brengen was het effect van insecticide is op bijen en andere bestuivers. Dit is een vervolg op het onderzoek stammende uit februari 2008. Daarnaast werkt ook het AGRI-comité in het Europees Parlement aan een rapport over de daling van de bijenpopulatie en andere bestuivers.

Reglone onder de loep
Naast het neonics verbod vergaderde Scopaff ook over de definitie van wat de hormoonontregelaar is in pesticiden. Lidstaten discussiëren hier al 8 jaar lang over. Tijdens de vergadering werd ook over diquatdibromide gesproken. Dit is de werkzame stof in Reglone.

Volgens Mairead McGuinness, vicepresident van het Europees Parlement, worden gewasbeschermingsmiddelen in het licht gehouden. "Gewasbeschermingsmiddelen spelen een belangrijke rol in het gezond houden van gewassen en voorkomen van verliezen. Echter, wanneer EU-instanties oordelen dat de risico’s voor mens en milieu te groot zijn, dan moeten en zullen ze van de markt worden verwijderd."