Login deelnemers

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws van Boerenbusiness.nl met betrekking tot spuiten en gewasbeschermingsmiddelen.

Luxemburg wordt eerste EU-land zonder glyfosaat

In Luxemburg is het gebruik van glyfosaat vanaf 1 januari 2021 verboden. Daarmee is Luxemburg het eerste land in de Europese Unie (EU) dat de onkruidverdelger daadwerkelijk verbiedt, nadat Oostenrijk het geplande verbod heeft ingetrokken.

Lees verder >>

Verbod op middelenbezit van de baan

Er komt geen verbod op het in voorraad hebben van gewasbeschermingsmiddelen die geen toelating hebben in de eigen teelt. Het voorgestelde wetsartikel werd dinsdag 21 januari in de Tweede Kamer verworpen.

Lees verder >>

Efficiënter middelgebruik door nieuwste techniek

Gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest kunnen een stuk efficiënter toegepast worden. Dat was de boodschap op de derde cursusdag van de Agricultural Sprayer Acadamy. De deelnemers bezochten het bedrijf van Jacob van den Borne.

Lees verder >>

Onwerkbare regels rondom middelenbezit dreigen

Voor telers is het straks wellicht verboden om gewasbeschermingsmiddelen op voorraad te hebben die niet zijn bedoeld voor en toegelaten in de eigen teelt. Met dit voorstel dreigen onwerkbare regels te ontstaan, zo waarschuwen onder meer LTO en de SGP.

Lees verder >>

Lichtvervuiling belangrijke oorzaak insectensterfte

Licht vervuiling is een hoofdoorzaak van de snelle afname van de insecten populatie. Dat blijkt uit een review van 150 wetenschappelijke studies naar de afname van de insectenpopulatie. Licht vervuiling tegengaan kan dan ook een effectieve methode zijn om de afname te remmen.

Lees verder >>

Europees Parlement wil verbod Mancozeb

De Europese Commissie zal zich opnieuw over Mancozeb moeten buigen. Een bezwaarmotie tegen verlenging van de toelating met 1 jaar heeft bijval gekregen van het Europees Parlement.

Lees verder >>

Ctgb perkt toelating op 2 glyfosaatmiddelen in

Het Ctgb besloot 1 glyfosaatmiddel af te wijzen en van een ander de toelating sterk in te perken. Het zijn de eerste 2 besluiten van het Ctgb in een herbeoordelingsronde van glyfosaathoudende middelen. 

Lees verder >>

'Het is nog onzeker wat er gebeurt met Mancozeb'

Hoe staat het met de verlenging schimmelbestrijder Mancozeb? Carlos Nijenhuis, de voorzitter van Nefyto, de brancheorganisatie voor de producenten van gewasbeschermingsmiddelen, stelt dat de zaak nog onzeker is, onder andere omdat het middel breed toegepast wordt in alle Europese lidstaten.

Lees verder >>

Oostenrijk trekt gepland glyfosaatverbod in

Er komt vanaf 1 januari 2020 toch geen verbod op het gebruik van glyfosaat in Oostenrijk. De reden is een formele fout. Het voorstel had ter kennisgeving moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie.

Lees verder >>

Nakorting CZAV hoger dan vorig jaar

Leden van CZAV krijgen dit jaar ?1,5 miljoen uitgekeerd, terwijl dat vorig jaar ?1,3 miljoen was. De nakorting is te danken aan de positieve cijfers van de coöperatie over het boekjaar 2018/2019.

Lees verder >>

Verzet tegen verlenging Mancozeb

De milieucommissie ENVI, van het Europees parlement, heeft zich negatief uitgesproken over het verlengen van de licentie voor de schimmelbestrijder Mancozeb. Eerder nog pleitte SCoPAFF voor verlenging met 1 jaar.

Lees verder >>

Communiceren over gewasbescherming

Hoe ga je als ondernemer om met de discussie rondom gewasbescherming? En hoe creëer je meer begrip bij mensen in de omgeving? Deze vragen komen aan de orde tijdens de eerste bijeenkomst van de Agricultural Sprayer Academy (ASA). Voor de cursus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Lees verder >>

Eerste rechtszaak Agri Facts tegen Planbureau

Stichting Agri Facts (STAF) gaat voor het eerst een rechtszaak aanspannen. Een collectief van juristen en advocaten is voor STAF bezig met een dagvaarding voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het gaat over de communicatie rond een rapport over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees verder >>

'Toelating biomiddelen duur, stug en tijdrovend'

Door Europese regelgeving is de toelating van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen onnodig duur, stug en tijdrovend. Dat blijk uit nieuw onderzoek van onder meer Wageningen University & Research (WUR).

Lees verder >>

Burgerinitiatief pleit voor uitbanning GBM in 2035

Het Europees Burgerinitiatief, een officieel onderdeel van de Europese Commissie, is een petitie gestart om het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen in de EU uit te bannen. De deadline hiervoor ligt op 2035. Om in behandeling te worden genomen zijn 1 miljoen handtekeningen vereist.

Lees verder >>

Uienteler mag Rudis gaan gebruiken

Het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de toelating verleend voor Rudis als een grondbehandeling voor zaaien in uien, sjalotten en knoflook. Bodemgebonden ziekten vormen in toenemende mate een probleem.

Lees verder >>

Schouten: 'Honingdauw meewegen bij beoordeling'

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil dat de blootstelling via honingdauw aan gewasbeschermingsmiddelen opgenomen gaat worden in de beoordeling. Dat is het gevolg van een recent onderzoek naar een nieuwe blootstellingsroute van neonicotinoïden aan insecten. 

Lees verder >>

STAF: 'PBL brengt landbouw imagoschade toe'

Stichting Agri Facts (STAF) stelt opnieuw dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) informatie heeft verstopt in haar publicatie over gewasbescherming. Volgens de stichting heeft het PBL veel relevante informatie weggelaten en is het rapport nauwelijks te controleren.

Lees verder >>

NVWA gaat gericht groene middelen controleren

Vanaf 2020 gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) risicogerichte controles uitvoeren op de verkoop van groene gewasbeschermingsmiddelen. Deze inspecties zullen gedaan worden bij de producenten en leveranciers van deze middelen. 

Lees verder >>

'Agri Facts trekt verkeerde conclusies uit rapport PBL'

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft gereageerd op de aantijgingen van de Stichting Agri Facts (STAF) over het bewust manipuleren van informatie over de Nederlandse gewasbescherming. STAF gaf maandag aan dat het PBL cruciale informatie verstopt in een rapport over gewasbescherming. Volgens het PBL is dit echter niet het geval.

Lees verder >>