Login deelnemers

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws van Boerenbusiness.nl met betrekking tot spuiten en gewasbeschermingsmiddelen.

Eerste herbicide bespuiting op aardappelpercelen

Op de 10 aardappelpercelen die meedoen aan de Boerenbusiness Gewastour, zijn de telers druk bezig geweest met het poten van de Innovators. De meeste deelnemers zijn inmiddels klaar en doen de eerste herbicide bespuitingen om het onkruid aan te pakken. Ook de ruggen worden opgefreesd.

Lees verder >>

Europees verbod op schimmelbestrijder

Telers van bieten en granen moeten afscheid nemen van gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof epoxiconazool. De Euopese Unie heeft besloten de toelating niet te verlengen.

Lees verder >>

Afzet gewasbescherming 11,2% gedaald

In 2018 is in Nederland 11,2 procent minder gewasbeschermingsmiddel verkocht dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees verder >>

Praktische verduurzaming in de landbouw

De laatste cursusdag van de Agricultural Sprayer Academy was bij de Bayer Forward Farm in Abbenes. Over hoe de praktische oplossingen in de praktijk kunnen worden gedemonstreerd en bediscussieerd. De speerpunten van deze cursusdag zijn gericht op waterkwaliteit en biodiversiteit. Bovendien is er gekeken naar het werken met precisielandbouw.

Lees verder >>

'Risico stapelen gevaarlijke stoffen onderbelicht'

De overheid moet meer greep krijgen op gevaarlijke stoffen, zoals PFAS en gewasbeschermingsmiddelen. Dat zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies aan minister Van Veldhoven voor Wonen en Milieu.

Lees verder >>

‚??Omslag naar groen duurt minstens √©√©n generatie'

De Europese Green Deal windt er geen doekjes om: de landbouw móet vergroenen. Dat betekent onder meer een forse reductie van het chemiegebruik. Maar wat is het alternatief als de toelating van groene middelen tergend traag gaat? De roep om andere wet- en regelgeving lijkt groter dan ooit.

Lees verder >>

'Werk maken van landbouw met minder chemie'

Een landbouw zonder chemie is mooi, maar we moeten eerst werk maken van een landbouw met minder chemie. Die boodschap had Europarlementari√ęr Bas Eickhout van GroenLinks donderdag 27 februari tijdens het jaarcongres van Foodlog. ‚??De afgelopen 10 jaar is er amper verbetering te zien in het middelengebruik in Europa.‚??

Lees verder >>

Hoe om te gaan met kleiner middelenpakket

Hoe werken gewasbeschermingsmiddelen? De sector heeft steeds minder middelen tot zijn beschikking. Waarom is dat en hoe moeten we hiermee omgaan? Deze vragen kwamen aan de orde tijdens de vierde cursusdag van de Agricultural Sprayer Academy (ASA) bij Syngenta in Enkhuizen. 

Lees verder >>

Risico's gewasbescherming beperkt aangepakt in EU

De Europese Unie is er de afgelopen jaren slechts beperkt in¬†geslaagd om de risico‚??s van het gebruik¬†van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Rekenkamer.

Lees verder >>

Glyfosaatverbod in pachtcontract onwettelijk

De Gemeente Gilze en Rijen in Noord-Brabant gaat in hoger beroep tegen een besluit van de Grondkamer. De gemeente had namelijk in de gemeentelijke pachtgrondcontracten een verbod op het gebruik van glyfosaat opgenomen. De Grondkamer heeft deze eis vernietigd.

Lees verder >>

Gewasbescherming: nieuwe fase met GMO-insecten

Onderzoekers stellen dat een nieuwe fase van gewasbescherming is aangebroken. De onderzoekers melden dat de eerste proeven met genetisch aangepaste plaaginsecten in het openveld succesvol waren.

Lees verder >>

Luxemburg wordt eerste EU-land zonder glyfosaat

In Luxemburg is het gebruik van glyfosaat vanaf 1 januari 2021 verboden. Daarmee is Luxemburg het eerste land in de Europese Unie (EU) dat de onkruidverdelger daadwerkelijk verbiedt, nadat Oostenrijk het geplande verbod heeft ingetrokken.

Lees verder >>

Verbod op middelenbezit van de baan

Er komt geen verbod op het in voorraad hebben van gewasbeschermingsmiddelen die geen toelating hebben in de eigen teelt. Het voorgestelde wetsartikel werd dinsdag 21 januari in de Tweede Kamer verworpen.

Lees verder >>

Effici√ęnter middelgebruik door nieuwste techniek

Gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest kunnen een stuk effici√ęnter toegepast worden. Dat was de boodschap op de¬†derde cursusdag van de Agricultural Sprayer Acadamy. De deelnemers bezochten het bedrijf van Jacob van den Borne.

Lees verder >>

Onwerkbare regels rondom middelenbezit dreigen

Voor telers is het straks wellicht verboden om gewasbeschermingsmiddelen op voorraad te hebben die niet zijn bedoeld voor en toegelaten in de eigen teelt. Met dit voorstel dreigen onwerkbare regels te ontstaan, zo waarschuwen onder meer LTO en de SGP.

Lees verder >>

Lichtvervuiling belangrijke oorzaak insectensterfte

Licht vervuiling is een hoofdoorzaak van de snelle afname van de insecten populatie. Dat blijkt uit een review van 150 wetenschappelijke studies naar de afname van de insectenpopulatie. Licht vervuiling tegengaan kan dan ook een effectieve methode zijn om de afname te remmen.

Lees verder >>

Europees Parlement wil verbod Mancozeb

De Europese Commissie zal zich opnieuw over Mancozeb moeten buigen. Een bezwaarmotie tegen verlenging van de toelating met 1 jaar heeft bijval gekregen van het Europees Parlement.

Lees verder >>

Ctgb perkt toelating op 2 glyfosaatmiddelen in

Het Ctgb besloot 1 glyfosaatmiddel af te wijzen en van een ander de toelating sterk in te perken. Het zijn de eerste 2 besluiten van het Ctgb in een herbeoordelingsronde van glyfosaathoudende middelen. 

Lees verder >>

'Het is nog onzeker wat er gebeurt met Mancozeb'

Hoe staat het met de verlenging schimmelbestrijder Mancozeb? Carlos Nijenhuis, de voorzitter van Nefyto, de brancheorganisatie voor de producenten van gewasbeschermingsmiddelen, stelt dat de zaak nog onzeker is, onder andere omdat het middel breed toegepast wordt in alle Europese lidstaten.

Lees verder >>

Oostenrijk trekt gepland glyfosaatverbod in

Er komt vanaf 1 januari 2020 toch geen verbod op het gebruik van glyfosaat in Oostenrijk. De reden is een formele fout. Het voorstel had ter kennisgeving moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie.

Lees verder >>