Login deelnemers

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws van Boerenbusiness.nl met betrekking tot spuiten en gewasbeschermingsmiddelen.

Zachte winter voorlopig van de baan

De eerste helft van de winter is zacht verlopen, maar dat weertype is nu voorlopig van de baan, zegt weerman Robert de Vries. Wat dit betekent en hoelang de winter gaat aanhouden, hoor je in deze update.

Lees verder >>

'GBM-toelating moet transparanter'

Het Europees Parlement meldt woensdag 16 januari dat het veel meer transparantie wil bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (GBM). Een grote meerderheid stemde in met de conclusies van de commissie die zich over de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen heeft gebogen.

Lees verder >>

Eindelijk officieel antwoord op drukregistratie

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, heeft maandag 14 januari officieel duidelijkheid gegeven over de drukregistratievoorziening op veldspuiten. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2019, maar dit jaar wordt als overgangsjaar gehanteerd.

Lees verder >>

Precisie in gewasbescherming

Hoe krijg je de goede applicatie op het juiste tijdstip op de juiste locatie? Dit is precisielandbouw. Het krijgen van inzage in de bestaande technieken en hoe deze kunnen bijdragen aan een efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staan centraal in de derde bijeenkomst van de Agricultural Sprayer Acadamy (ASA).

Lees verder >>

Deze middelen staan in 2019 op losse schroeven

Tegenwoordig zegt zowel het belang als de afhankelijkheid van sommige gewasbeschermingsmiddelen niet zo veel meer over de houdbaarheid. Ook in 2019 moeten akkerbouwers rekening houden met het feit dat het middelenpakket verder afneemt.

Lees verder >>

Drukregistratie: dit zijn de eisen vanaf 2019

Per 1 januari 2020 moeten veldspuiten voorzien zijn van een drukregistratiesysteem. Daarbij geldt 2019 als overgangsjaar. Machines die gebruik maken van driftreducerende technieken of die 90% driftreducerende doppen hebben bij 3 bar, zijn vrijgesteld van de registratieplicht. Officieel antwoord van de minister laat op zich wachten.

Lees verder >>

Cursusdag 2: van onbegrip naar begrip

Hebben we het over spuiten, dan weet eenieder in de sector waar we het over hebben. Kortom: je spreekt dezelfde taal. Echter, hoe kijken omstanders van buiten de sector naar het begrip spuiten?

Lees verder >>

Zorgelijke ontwikkelingen rond GBM-toelating

Nefyto, de branchevereniging voor de fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen, sprak bij de jaarvergadering op dinsdag 11 december zorgen uit over de toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen.

Lees verder >>

Agricultural Sprayer Academy trapt af

Wat is het verband tussen de doppenkeuze, driftreductie en uitvoering op de werking van het middel? Die onderwerpen kwamen tijdens de eerste bijeenkomst van de Agricultural Sprayer Acadamy (ASA) aan bod.

Lees verder >>

'Nakorting CZAV is geen sigaar uit eigen doos'

Coöperatie CZAV betaalt een nakorting van ?1,3 miljoen uit aan haar leden. De coöperatie heeft boekjaar 2017/2018 afgesloten met positieve cijfers op de kernactiviteiten. Dit ondanks het bijzondere seizoen.

Lees verder >>

Wat houdt Agricultural Sprayer Academy in?

Er is nog een aantal plekken voor de Agricultural Sprayer Academy (ASA) seizoen 2018/2019 beschikbaar. De ASA biedt een hoogwaardige training, die gericht is op alle aspecten van gewasbescherming. Kees Maas vertelt wat hij afgelopen seizoen heeft geleerd en waarom jij deze Academy ook zou moeten volgen.

Lees verder >>

Verbod op loofdoding met diquat is definitief

De Europese Commissie (EC) heeft definitief besloten om de licentie van de actieve stof diquat in de Europese Unie (EU) te verbieden. Dit heeft voornamelijk gevolgen voor het bekende loofdodingmiddel Reglone, wat betekent dat de sector op zoek moet naar alternatieven.

Lees verder >>

Glyfosaatgebruik daalt ook zonder verbod

Het gebruik van glyfosaat in Duitsland is met ruim 12% afgenomen. Ten opzichte van 4 jaar geleden is dat zelfs bijna 40%. Ook zonder verbod laten boeren en andere gebruikers het middel steeds vaker staan. Zo creeërt de sector onafhankelijkheid.

Lees verder >>

AgruniekRijnvallei geeft leden extra korting

AgruniekRijnvallei heeft besloten om haar leden een extra korting te geven op voer en gewasbeschermingsmiddelen. De coöperatie laat weten dat het een goed eerste halfjaar achter de rug heeft en wil de leden/afnemers daarvan mee laten profiteren.

Lees verder >>

Knollen laten nagroei duidelijk zien

De temperaturen op de aardappelpercelen die meedoen aan de Boerenbusiness Gewastour kennen een lichte stijging ten opzichte van vorige week. Wat zijn de verschillen tussen de percelen, en hoe verhouden die zich tot elkaar?

Lees verder >>

'Neonicotinoïden niet zomaar te vervangen'

Gewasbeschermingsmiddelenbedrijf Bayer heeft het verbod op de neonicotinoïden geaccepteerd, maar dat betekent niet dat de ophef rondom de middelen over is. Ook Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ging in op de kwestie.

Lees verder >>

Daling in gebruik chemische middelen

De landbouwsector in Nederland heeft in 2016 zo'n 5,7 miljoen kilo chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dat is ruim 3,5% minder dan in 2012. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Lees verder >>

Verbod op diquat en thiram is aanstaande

Diquat en thiram lijken verloren te gaan voor akkerbouwers. De reden hiervoor is de beslissing van het comité van beroep. De Europese Commissie (EC) had dat comité ingeschakeld, nadat een ander comité niet tot een beslissing kon komen.

Lees verder >>

360 ton namaakmiddelen in beslag genomen

Europol heeft 360 ton namaakgewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen. Het is de grootste inbeslagname ooit op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees verder >>

Gewasverzorging en grasoogst afgewisseld

De gewasverzorging bij akkerbouwers wordt afgewisseld door de grasoogst bij melkveehouders. Inmiddels zijn de eerste bedrijven bij de derde snede beland, al is de grasgroei door droogte soms erg matig.

Lees verder >>