Login deelnemers

Agenda

Cursusdag 6: Forward Farming

Forward Farming gaat over duurzaamheid in de praktijk. Hoe kunnen praktische oplossingen in de praktijk gedemonstreerd en bediscussieerd worden? Het uitgangspunt hierbij is de verbetering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het werken met precisielandbouw.

12.30Ontvangst met lunch 13.15Presentatie Michel Jansen 14.00Rondgang buiten 15.00Evaluatie 16.00Discussie en netwerken 17.00BBQ en afsluiting

Locatie: Bayer Forward Farm, Abbenes

Agendaoverzicht