Login deelnemers

Agenda

Cursusdag 6: Forward Farming

2 februari 2022

Forward Farming gaat over duurzaamheid in de praktijk. Hoe kunnen praktische oplossingen in de praktijk gedemonstreerd en bediscussieerd worden? Het uitgangspunt hierbij is de verbetering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het werken met precisielandbouw.

12.30Ontvangst met lunch 13.15Presentatie Christy van Beek, Duurzaamheid 14.00Rondgang buiten, Albert van Kooten 15.00Evaluatie, discussie en netwerken 16.30BBQ en afsluiting

Locatie: Bayer Forward Farm, Abbenes

Agendaoverzicht